နေပြည်တော်ကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း (ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၇/၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၇/၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၄ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက်)

နေပြည်တော်ကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၈၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ “နေပြည်တော်ကောင်စီ” ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က)

ဒေါက်တာမျိုးအောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)

ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းနောင်         

ကောင်စီဝင်

(ဂ)

ဦးအောင်မြင်ထွန်း     

ကောင်စီဝင်

(ဃ)

ဦးတင်ထွန်း   

ကောင်စီဝင်

(င)

ဦးတင်ထွဋ်    

ကောင်စီဝင်

(စ)

ဦးအေးမောင်စိန်

ကောင်စီဝင်

၂။ နေပြည်တော်ကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ နေပြည်တော် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ အကြီးအမှူးသည် ရာထူးအလျောက် နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။

 

(ပုံ)ထင်ကျော်                        

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                     

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်