ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း (ကြေညာချက် အမှတ်၊ ၉ / ၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၉/ ၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၄ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်)

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

 

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ဝ နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ
  ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့” ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် များဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က)

ဦးထင်ကျော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

(ခ)

ဦးမြင့်ဆွေ

ဒုတိယသမ္မတ

(ဂ)

ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ

ဒုတိယသမ္မတ

(ဃ)

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

 

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

(င)

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

(စ)

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်း

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဆ)

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(ဇ)

ဦးကျော်တင့်ဆွေ

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

(ဈ)

ဒေါက်တာဖေမြင့်

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

(ည)

သူရဦးအောင်ကို

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

(ဋ)

ဒေါက်တာအောင်သူ

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ဌ)

ဦးသန့်စင်မောင်

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဍ)

ဦးအုန်းဝင်း

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

(ဎ)

ဦးဖေဇင်ထွန်း

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

(ဏ)

ဦးသိန်းဆွေ

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန

(တ)

ဦးခင်မောင်ချို

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

(ထ)

ဒေါက်တာသန်းမြင့်

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(ဒ)

ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဓ)

ဒေါက်တာမြင့်ထွေး

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

(န)

ဦးကျော်ဝင်း

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

(ပ)

ဦးဝင်းခိုင်

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဖ)

ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဗ)

ဦးအုန်းမောင်        

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဘ)

နိုင်သက်လွင်         

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(မ)

ဦးထွန်းထွန်းဦး

 

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး

၂။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ရာထူးအလျောက်
  ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သည်။

 

(ပုံ) ထင်ကျော်                                     

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                    

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်                      

 

စာအမှတ်၊ ၁၀၃ ( ၁ )/ ၈ / သမ္မတရုံး

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်