စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ တင်ပြမည့်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၂၀ / ၂၀၁၇

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၃ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်)

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ တင်ပြမည့်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုများအပေါ် နောက်ခံအခြေအနေများနှင့် အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်စေရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် နောင်အလားတူ ဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရေး ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မှုများတွင် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိ/ မရှိတို့ကို စစ်ဆေးသုံးသပ် အကြံပြုနိုင်ရန်အတွက် “စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်”ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၉/ ၂၀၁၆ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် နေ့အရောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ တင်ပြရန် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

၂။ သို့ရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း  လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် စွပ်စွဲချက်အသစ်များ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့  အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမည့်ရက်ကို ထိုကိစ္စ များ ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြီးစီးသည့်အချိန်အထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သည်။

                                                                                                 (ပုံ) ထင်ကျော်                                  

                                                                                                နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                

                  ြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်