နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး(အမိန့်အမှတ်၊ ၅၇/၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၅၇/၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ရက်)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ (စ)နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ အောက်ပါမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများကို ယှဉ်တွဲပါ ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးတွင် ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးလိုက်သည်-

 

(၁)

ဒေါက်တာခင်မောင်အေး

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၂)

ဦးမြင့်ဇော်

သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

 (ပုံ)ထင်ကျော်                                        

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                    

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်