နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၅၈/ ၂၀၁၆

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၅၈/ ၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၅ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ(စ)၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ဆ)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်က တင်ပြလာသည့် ဦးနေမျိုးကျော်ကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလိုက်သည်။

(ပုံ) ထင်ကျော်                             

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                        

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်