ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊၁၄/၂၀၁၇)

Printer-friendly versionSend by email

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊၁၄/၂၀၁၇

၁၃၇၉ခုနှစ်၊နယုန်လပြည့်ကျော် ၅ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ဇွန်လ ၁၄ ရက်)

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၉၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၈) နှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်-

 

(၁) ဦးမြင့်နိုင်

(၂) ဦးသန်းဌေး

 

(ပုံ)ထင်ကျော်                                        

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                     

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်