လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၁၇/ ၂၀၁၇)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၁၇/ ၂၀၁၇

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၅ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်)

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ချင်းပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်လုံခြုံရေး နှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမိုးအောင်တို့ကို စစ်ဘက်မူလတာဝန်များ ပြန်လည် ထမ်းဆောင်စေပြီး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၂)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲ(င)နှင့် ပုဒ်မခွဲ(စ)၊ ပုဒ်မ ၂၆၄၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပုဒ်မ ၈၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ) နှင့်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၂)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲ(စ)နှင့်ပုဒ်မခွဲ(ဆ)၊ ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ အောက်ဖော်ပြပါအရာရှိကြီးများကို ယှဉ်တွဲပါ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များတွင် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်-

                          (၁) ဗိုလ်မှူးကြီးဟန်ဝင်းအောင်                      ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

                         (၂) ဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဝင်းအောင်                        ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

(ပုံ)ထင်ကျော်                                                  

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                            

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်