ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) အားဖော်ပြအပ်ပါသည်။

Printer-friendly versionSend by email