ဘောဂဗေဒ

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ မြန်မာအဆင့်မြင့် ကော်မတီနှင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ မြန်မာအဆင့်မြင့် ကော်မတီနှင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်သည် ပြည်သူပြည်သားများ၏ အရည်အချင်းတန်ဖိုးမြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်

မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်သည် ပြည်သူပြည်သားများ၏ အရည်အချင်းတန်ဖိုးမြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်

လုပ်ငန်းသုံးယန္တရား ပိုမိုတင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်းနှင့့်် ကန့်သတ်ကုန်အချို့ ကင်းလွတ်တော့မည့် စီးပွား/ကူးသန်း၏ ရက် ၁၀၀

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အစိုးရသစ်၏ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ စီမံချက်မှာ ကုမ္ပဏီလိုင်စင်တစ်စောင်ကို လုပ်ငန်းသုံးယန္တရား ၁၀ စီးနှုန်း တင်သွင်းခွင့်ပြ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx