ဝန်ကြီးဌာနများ၏WebSiteများ

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏ Website လိပ်စာများ

 

စဉ်

ဝန်ကြီးဌာန

Website လိပ်စာ

မှတ်ချက်

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

www.mofa.gov.mm

 

၂။

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

www.president-office.gov.mm

 

၃။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

 

 

 

အထွေထွေအုပ်ချပ်ရေးဦးစီးဌာန

http://www.gad.gov.mm/

 

 

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

www.myanmarpoliceforce.org

 

 

မီးသတ်ဦးစီးဌာန

www.fsd.gov.mm

 

၄။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

http://www.mod.gov.mm/

 

၅။

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

www.mba.gov.mm/

 

၆။

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

www.statecounsellor.gov.mm/

 

၇။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန 

http://www.moi.gov.mm/

http://www.mrtv.gov.mm/

http://www.moi.gov.mm/iprd:zg/

http://www.moi.gov.mm/ppd:zg/

http://www.moi.gov.mm/npe:zg/

 

၈။

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန 

www.mora.gov.mm/

www.culture.gov.mm/

www.nlm.gov.mm/

www.fineartsdepartment.gov.mm/

 

၉။

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

 

www.moai.gov.mm/

www.mali.gov.mm/

www.mlfrd.gov.mm/

 

၁၀။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

http://www.mcit.gov.mm/

 

 

၁၁။

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

www.moecaf.gov.mm/

www.mining.gov.mm/

 

၁၂။

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

 

www.moep.gov.mm

www.energy.gov.mm

 

၁၃။

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

www.dop.gov.mm/

 

 

၁၄။

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

www.industry.gov.mm/

 

၁၅။

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

www.commerce.gov.mm

www.myanmartradenet.com.mm

 

၁၆။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

www.moe.gov.mm/

 

၁၇။

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

www.moh.gov.mm

 

 

၁၈။

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

 

www.mof.gov.mm

www.cbm.gov.mm

www.mebank.com.mm

www.irdmyanmar.gov.mm

www.mminsurance.gov.mm

www.mmse.gov.mm

 

၁၉။

ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

 

http://www.construction.gov.mm/

 

၂၀။

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

 

www.mswrr.gov.mm

www.dsw.gov.mm

www.rrdmyanmar.gov.mm

 

၂၁။

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

www.myanmartourism.org

 

၂၂။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး

www.ucsb.gov.mm/

 

၂၃။

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

www.oagmac.gov.mm/

 

၂၄။

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

www.oag.gov.mm/

 

၂၅။

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး

 

www.unionsupremecourt.gov.mm/

 

၂၆။

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

 

www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/

 

၂၇။

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

www.uecmyanmar.org/

 

၂၈။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 

website မရှိသေးပါ။