ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးရာ

အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်များ ထောင်ထားသည်ဟု ယူဆရသော ဒေသန္တရလက်လုပ် မိုင်း ၁ လုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ သုံးဦး သေ၊ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ

အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်များ ထောင်ထားသည်ဟု ယူဆရသော ဒေသန္တရလက်လုပ် မိုင်း ၁ လုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ သုံးဦး သေ၊ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ

Pages