ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးရာ

ဘူးသီးတောင်- မောင်တောဒေသ မေယုတောင်ကြောပေါ်၌ အကြမ်းဖက်သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် နေရာများ တွေ့ရှိ

ဘူးသီးတောင်- မောင်တောဒေသ မေယုတောင်ကြောပေါ်၌ အကြမ်းဖက်သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် နေရာများ တွေ့ရှိ

မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှု၊ ဦးဟန်ညောင်ဝေ၏ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာခွင့်ပြုပေးထားမှုနှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေမှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ

မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှု၊ ဦးဟန်ညောင်ဝေ၏ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာခွင့်ပြုပေးထားမှုနှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေမှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ

Pages