ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးရာ

မောင်တောဒေသစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အစည်းအဝေး (၇/၂၀၁၇) ကျင်းပ

မောင်တောဒေသစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အစည်းအဝေး (၇/၂၀၁၇) ကျင်းပ

မောင်တောဒေသ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ဒေသတွင်းကျေးရွာများရှိရွာသူရွာသားများ နှင့်တွေ့ဆုံပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်းပြောကြား

မောင်တောဒေသ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ဒေသတွင်းကျေးရွာများရှိရွာသူရွာသားများ နှင့်တွေ့ဆုံပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်းပြောကြား

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဦးစီးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အိမ်ရာကွက်များ ဖော်ထုတ်နေမှု မောင်တောဒေသစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်ကြည့်ရှု

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဦးစီးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အိမ်ရာကွက်များ ဖော်ထုတ်နေမှု မောင်တောဒေသစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်ကြည့်ရှု

Pages