ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ႏွင့္ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္း ပႏၷက္ေတာ္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္၊ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေန မႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

သတင္းမ်ား

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း

လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ႏွင့္ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္း ပႏၷက္ေတာ္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္၊ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေန မႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အ႒မအႀကိမ္ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းလြွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္သည့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းလႊာ ( ၁၃-၇-၂၀၁၆ မွ ၁၇-၇-၂၀၁၆ ထိ)

မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ဟာ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ အမွီသဟဲ ျပဳေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိဘဲ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ၿမဲႏိုင္ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ႏိုင္ေရးဟာ ဒီေန႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား အနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

[ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ]